FAQ

Řešení problémů týkajících se používání GPS navigace

Problém se systémem
V běžných podmínkách není reset systému nutný. Pokud systém neodpovídá ani nereaguje na tlačítko napájení, stiskněte tlačítko Reset pomocí ukazatele.
Nesprávná reakce na dotek
Proveďte kalibraci obrazovky.
Nejde zvuk, nejde zvuk ve sluchátkách
Zesilte zvuk. Zkontrolujte zapojení sluchátek. Zkontrolujte, zda MP3 soubory nejsou poškozené (nahrajte jiné soubory). Zkontrolujte zapojení sluchátek.
Nelze přehrát soubory do paměti zařízení
Zkontrolujte, zda je správně připojen USB kabel. Zkontrolujte správnost instalace ovladače. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaplnění paměti zařízení.
Nelze přehrát soubory na paměťovou kartu
Před použitím karty nastavte její přepínač do polohy UNLOCK. Zkontrolujte, zda paměť zařízení není zaplněná.
Nelze se připojit k počítači
USB kabel spolupracuje pouze se softwarem Microsoft Active Sync®.
Po připojení systému navigace k počítači je systém detekuje jako neznámé zařízení
Odpojte zařízení od počítače, nainstalujte ovladače z přiloženého CD disku a opět připojte zařízení.
Sada GPS nemůže najít ulici v obci XXX
Připomínáme, že mapa obsažená v zařízení nezaručuje úplné pokrytí území Polska. Aktuální pokrytí silnic a obcí lze zkontrolovat na stránkách výrobce mapy
Po zapnutí zařízení se zobrazuje okno pro kalibraci obrazovky
Pro zahájení kalibrace obrazovky stiskněte střed křížku. Následujte pohyb křížku a vždy se dotkněte jeho středu. Po skončení kalibrace se objeví tlačítko s nápisem OK. Dotkněte se obrazovky pro uložení nastavení kalibrace.
Po zapnutí zařízení a stisknutí tlačítka navigace se spouští jiný software než MapaMap nebo LarkMap (podle modelu)
Zkontrolujte, zda v nastavení navigace (Nastavení > Zvolte navig.) nebyla změněna přístupová cesta (viz následující obrázky). Správná přístupová cesta musí vypadat takto: v případě zařízení s MapaMap : NANDFlashMobileNavigatormobilenavigator.exe nebo v případě zařízení s LarkMap NANDFlashLarkMapLarkMap.exe
Zařízení nejde zapnout - problémy s napájením
Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká pro zapnutí zařízení. Připojte zařízení k napájecímu zdroji.

Řešení problémů týkajících se používání PC tabletů

Nelze se připojit k Wi-Fi síti
Ujistěte se, že síť vysílá. Ujistěte se, že jste v blízkosti zdroje signálu a že mu v cestě nestojí žádné překážky. Ujistěte se, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo.
Zařízení se mírně zahřívá
Je to normální jev během provozu zařízení, pokud je zapnutý displej, a během nabíjení akumulátoru.
Systém ztratil stabilitu
Instalace příliš velkého počtu aplikací a aplikací pocházejících z neznámého zdroje může způsobit nestabilitu systému. Resetujte zařízení a odinstalujte některé aplikace.
Černý displej, zařízení nejde zapnout
Nabijte akumulátor. Připojte síťový napáječ. Zařízení znovu zapněte.
Nejde zvuk ve sluchátkách
Zesilte zvuk. Zkontrolujte zapojení sluchátek. Zkontrolujte, zda není znečištěná zdířka pro sluchátka. Zkontrolujte, zda MP3 soubory nejsou poškozené (nahrajte jiné soubory). Zkontrolujte, zda je zvuk slyšet po připojení jiných sluchátek (možná došlo k poškození sluchátek)
Nelze přehrávat hudbu
Naformátujte paměť, nahrajte ještě jednou nepoškozené soubory.
Nelze přehrát soubory
Zkontrolujte, zda je USB kabel připojen k zařízení správně. Zkontrolujte, zda byl ovladač nainstalován správně. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaplnění paměti zařízení.
Zařízení zamrzlo
Může to být důsledek nahrání poškozeného souboru nebo provedení nesprávné operace. Resetujte zařízení tlačítkem na zadní straně zařízení.
Nelze se připojit k počítači
Zkuste zařízení připojit přímo k USB portu (nikoli přes tzv. hub) nebo pomocí jiného USB kabelu. Pokud problém zmizel, znamená to, že je poškozen USB kabel.

Řešení problémů týkajících se používání navigace přehrávačů MP4/MP3

Přehrávač nefunguje; nejde zapnout.
Vyměňte baterie za novou nebo nabijte akumulátor zařízení (podle modelu přehrávače). Zkontrolujte, zda nová baterie není poškozená; i baterie přímo z obchodu nemusí fungovat (!).
Místo jmenovité kapacity paměti, např. 256 MB, systém "vidí" jen 239 MB, proč?
V paměti jsou uloženy systémové soubory (firmware), které zabírají malou část paměti a řídí celou práci přehrávače.
Přehrávač zobrazuje menší zásobu paměti, např. 21MB místo 976MB.
Naformátujte přehrávač připojený k počítači pomocí systému souborů FAT, zkontrolujte, zda nebyl vytvořen oddíl šifrovaný programem přiloženým na CD (MP3 Player Disk Manager).
Nehraje jeden kanál ve sluchátkách.
V rámci možností zkontrolujte, zda po připojení jiných sluchátek zvuk funguje správně.
Přehrávač přehraje prvních 10 s skladby a pak se přepne na další.
Během přehrávání vejděte do MENU přehrávání, zvolte možnost Opakování a pak vypněte funkci INTRO (při této funkci se přehrává vždy jen prvních 10 vteřin každé skladby).
Přehrávač se automaticky vypnul.
Zkontrolujte v nastavení, zda není zapnuto automatické vypínání.
Zařízení nepřijímá rádiový signál nebo je přijímaný signál nevýrazný.
Vyjděte ven nebo se ujistěte, že na místě, kde právě jste, je dostupný silný rádiový signál. Zkuste změnit polohu přehrávače a polohu sluchátek (kabel sluchátek slouží jako anténa). Vypněte elektrická zařízení, která se nacházejí poblíž (televize apod.).
Na displeji se místo písmen objevují podivné znaky.
Zkontrolujte, zda nebyl náhodně vybrán jiný jazyk, např. čínština
MP4 nepřehrává filmy.
Ujistěte se, zda byl film převeden do správného formátu programem přiloženým na CD (přehrávač Mp4 "přehrává" filmy ve formátu MTV, AMV nebo SMV - podle modelu). Soubory typu *.avi, *.mpeg, *.wmv je třeba převést do podporovaného formátu).
Přehrávač nedokáže přehrát soubor.wma nahraný na počítači.
Ujistěte se, zda soubor nemá ochranu DRM; další info na http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/pl/drm/default.aspx
Při pokusu o zkopírování souborů z počítače do přehrávače se objevuje chybové hlášení "disk je chráněn proti zápisu".
Zkontrolujte, zda přepínač HOLD nebyl přepnut do zajišťovací polohy. Pokud ano, přepněte jej tak, aby byla ochrana zrušena a zkuste nahrát soubory ještě jednou.
Při pokusu o zkopírování souborů z počítače do přehrávače se objevuje chybové hlášení "disk je chráněn proti zápisu".
Zkontrolujte, zda přepínač HOLD nebyl přepnut do zajišťovací polohy. Pokud ano, přepněte jej tak, aby byla ochrana zrušena a zkuste nahrát soubory ještě jednou.
Po připojení přehrávače k počítači LCD obrazovka ukazuje, že přehrávač je připojen, ale počítač jej nevidí.
Připojte přehrávač přímo k USB portu (nepoužívejte prodlužovací kabel). Pokud pak počítač detekuje zařízení, znamená to, že prodlužovací kabel je poškozený.
Po připojení zařízení k počítači se zobrazí zpráva "Neznámé zařízení USB".
Odp.: Zkuste připojit přehrávač přímo k USB portu - v případě MP4 - jiným USB kabelem. Pokud problém zmizel, znamená to, že je poškozen USB kabel.
Prasklo ochranné sklíčko LCD. Existuje možnost jeho výměny nebo zakoupení sklíčka?
Samozřejmě. Prohlédněte si ceník oprav a náhradních dílů (http://www.lark.com.pl/serwis.htm ) a podejte objednávku elektronickou poštou na adresu serwis@lark.com.pl nebo telefonicky (22) 332 32 56 nebo 332 32 57.
Přehrávač nepřehrává soubor a zobrazuje hlášení "neplatný formát".
Zkontrolujte, zda je soubor uložen ve formátu MP3 nebo WMA a zda soubor WMA není chráněn DRM; další info na http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/pl/drm/default.aspx Přehrávač nepodporuje jiné soubory, jako např. *.ogg, *.ac3, *.rmi atd.
Přehrávač při pokusu o přechod do režimu přehrávání hudby zobrazuje hlášení "Chyba disku" (Disk error).
Připojte přehrávač k počítači a naformátujte přehrávač. Použijte systém souborů FAT (nikoli FAT32!!!).

Řešení problémů týkajících se používání elektronických čteček knih

Černý displej, zařízení nejde zapnout
Nabijte akumulátor. Připojte síťový napáječ. Znovu zapněte přehrávač.
Nejde zvuk ve sluchátkách
Zesilte zvuk. Zkontrolujte zapojení sluchátek. Zkontrolujte, zda není znečištěná zdířka pro sluchátka. Zkontrolujte, zda MP3 soubory nejsou poškozené (nahrajte jiné soubory). Zkontrolujte, zda je zvuk slyšet po připojení jiných sluchátek (možná došlo k poškození sluchátek)
Podivné znaky na displeji
Zkontrolujte, jaký jazyk menu byl zvolen. Změňte jazyk na češtinu.
Špatná kvalita rádiového signálu
Změňte nastavení přehrávače. Zkuste dosáhnout lepšího příjmu manipulací sluchátky - slouží jako anténa. Vypněte elektrická zařízení v blízkosti přehrávače. Zkontrolujte, zda je ve vašem okolí dobrý rádiový signál.
Nelze přehrát soubory
Zkontrolujte, zda je USB kabel správně připojen k paměti přehrávače. Zkontrolujte, zda byl ovladač nainstalován správně. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaplnění paměti přehrávače.
Nelze přehrávat hudbu
Naformátujte paměť, nahrajte ještě jednou nepoškozené soubory.
Zařízení zamrzlo
Může to být důsledek nahrání poškozeného souboru nebo provedení nesprávné operace. Resetujte zařízení podle návodu
Nelze se připojit k počítači
Zkuste zařízení připojit přímo k USB portu (nikoli přes tzv. hub) nebo pomocí jiného USB kabelu. Pokud problém zmizel, znamená to, že je poškozen USB kabel.

Řešení problémů týkajících se používání DVD přehrávačů

DVD Sun 5.1 nejde zvuk v reproduktorech není slyšet dialogy, jen zvuk pozadí ve filmu.
Není-li přehrávač připojen k systému domácího kina (zesilovač), zkontrolujte, zda jste nepřepnuli systém zvuku na 5.1. Je-li přehrávač připojen k systému domácího kina, zkontrolujte nastavení na zesilovači a spojení kabelů reproduktorů se zesilovačem, jakož i spojení zesilovače s přehrávačem.
DVD (Moon Sun a další) nepřehrává filmy nahrané na počítači.
DVD přehrávače s možností přehrávání formátů MPEG-4 přehrávají soubory s příponou AVI. Formáty jako WMV / RMVB přehrávač nepodporuje. Připomínáme také, že přehrávač nemusí všechny AVI soubory přehrávat bezchybně. Vyplývá to ze skutečnosti, že AVI soubory mohou být vytvořeny pomocí různých kodeků, jejichž množství dostupné na internetu je obrovské a ne vždy jsou používány správně.
Po připojení DVD k televizi je slyšet zvuk, ale nejde obraz.
Zkontrolujte, zda jste správně připojili kabely / stiskněte tlačítko AV na dálkovém ovládání TV přijímače.

Řešení problémů týkajících se používání DVB-T tunerů

Nejde obraz ani zvuk
Chybně připojené napájení. Výpadek proudu v síti.
Nejde obraz
Také při správném naprogramování kanálu jej zkuste naprogramovat ještě jednou. Po každém přemístění zařízení na nové místo může být nutné opětovné naprogramování kanálů.
Nejde zvuk
Zkontrolujte, zda nemáte zvuk ztlumený na minimum nebo zda není aktivní volba VOLUME MUTE (Vypnutí zvuku).
Nevýrazný nebo nestabilní obraz
Špatně nastavená anténa. Přijímaný signál je příliš slabý.
Odrazy obrazu
Zkontrolujte, zda není nutné změnit nastavení antény. Možný výskyt elektromagnetického rušení způsobeného motorem, vlakem, vedením vysokého napětí nebo neonovými zářivkami. Televizní signál může být rušen vysokou překážkou, která zakrývá zdroj signálu, jako je hora, budova nebo stromy.
Nefunguje dálkové ovládání
Vybité baterie dálkového ovládání! Příliš velká vzdálenost od tuneru. Překážky mezi dálkovým ovládáním a tunerem. Znečištěné vysílací nebo přijímací IR čidlo (na dálkovém ovládání nebo tuneru).